درباره ما

دایامگ مجله آنلاین دنیای علوم نوین است. این مجله وابسته به مجموعه دایا زیست فناوران می باشد.

تازه ترین و جذابترین مطالب دنیای علوم نوین به صورت روزانه در دایامگ منتشر خواهند شد. این مطالب حوزه هایی مانند بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، بیوانفورماتیک، نوروساینس و … را پوشش می دهند. مطالب در دایامگ شامل اخبار جذاب و تازه، نکات آموزشی، نوشته های تالیفی و نیز گزارشاتی از تازه ترین مقالات منتشر شده در مجلات معتبر دنیا می باشند.

لطفا با معرفی دایامگ به اطرافیان خود از ما حمایت کنید.

دایامگ، دریچه ای به دنیای علوم نوین